top of page

Um ábyrgð á tölvupósti | Email Disclaimer

Fyrirvari 

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur ásamt viðhengjum er eingöngu ætlaður þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu upplýsingar í honum verið trúnaðarmál. Birting tölvupóstsins eða viðhengja, að hluta til eða í heild, er óheimil án samþykkis sendanda. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans biðjum við þig að fara eftir 4. mgr. 88. gr. laga um fjarskipti nr. 70/2022 og gæta fyllsta trúnaðar og hvorki lesa né skrá hann hjá þér, eða notfæra þér hann á nokkurn hátt. Við biðjum þig jafnframt um að eyða póstinum samstundis og tilkynna okkur að hann hafi ranglega borist þér. 

Disclaimer 

Please note that this e-mail and its attachments are intended for the named addressee only and may contain information that is confidential and privileged. Publishing of this e-mail and its attachments, in whole or in part, is prohibited without consent of the sender. If you have by coincidence or mistake or without specific authorization received this e-mail and its attachments we ask you to act according to paragraph 4 of Article 88 of the Electronics Communications act no. 70/2022 and uphold strict confidentiality and neither read, copy, nor otherwise make use of the content in any way. We also ask you to delete the e-mail and notify us immediately if you have received this e-mail by a mistake. 

bottom of page